Říjen 2014

Spinosaurus - Nový vzhled

8. října 2014 v 5:44 | Isla-Nublar-Crew |  Věda

Spinosaurus aegyptiacus, Zdroj: ww.bbc.com

Spinosaurus již není pouze jeden z nejbizarnějších, ale rozhodně i jeden z nejgrotesknějších dinosaurů vůbec. Před lety byla představa krátkolebého teropoda transformována na zvíře s protáhlým čumákem. Nyní se navíc ukazuje, že tento v populární kultuře tak opěvovaný tvor (a vybarvovaný jako hrůzostrašný a bipedně se pohybující netvor) měl kratičké zadní končetiny a primárně se pohyboval na rozhraní akvatického a terestriálního prostředí, přičemž zřejmě preferoval vodní živel.. Dokážu si představit, že se tahle neforemná masa na souši pohybovala pouze na krátké vzdálenosti (a to sice stran předních končetin po vzoru goril, megatérií a chalikotérií po kloubech, aby nedocházelo k obrušování jeho drápů).. Komické.. Vypusťte rexe..

Isla-Nublar-Crew

"Theropod terror" - ukázka

8. října 2014 v 4:53 | Isla-Nublar-Crew |  Má tvorba
"Theropod Terror"
"Tvrdíte tedy, že jde o něco, s čím jste se prozatím nesetkal?" vyhrkl ze sebe nervózně Murglon. "Ano, znamenitě jste vystihl situaci, anatomické znaky ve mně evokují hned několik živočišných skupin dohromady." Na posluchačově výrazu se objevil hrůzný výraz plný prázdnoty a odevzdání. "Velikost končetiny je v kontextu dnešních ptáků spíše nadprůměrná. Z větší části je pokryta hrubšími šupinami, nicméně zde lze sledovat i jakýsi pernatý pokryv, který připomíná spíše chlupy. Potom si zejména v první řadě hlavně všimněte drápu na druhém prstu spodní končetiny, který je extrémně vyvinutý.."
Adam si všiml krávy, její břicho bylo brutálním způsobem rozpáráno. Do jeho očí civěly prázdné bulvy mrtvého zvířete. Ve vzduchu se vznášel dráždivě nasládlý zápach tlení. V něm se nenacházel odér obyčejného hnití, ale i něco dalšího.. Profesor se zvedl z předklonu nad mršinou. "Podobné nálezy známe z křídového období". Vesničan nadále bez jakýchkoliv emocí zíral na vědce. "Co se fosilních nálezů týče, je to tak?" zahalekal mutujícím hlasem puberťák.. Murglon symbolicky přikývl.. "Ano, je to tak", pokývl hlavou muž.. "Jak tahle mršina vůbec byla nalezena?"
"Na pastvině chyběl jeden kus dobytka," rozezpíval se puberťák. "Byl jsem vyslán do divočiny, kde jsem měl pátrat po zvířeti. "Ty sis tam šel akorát zakouřit!" zvolal starší muž.
Isla-Nublar-Crew